Winkelwagen € 0,00

Privacybeleid en Cookiebeleid

Red Celebration  Privacybeleid en Cookiebeleid

 

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de websites van Red Celebration  (“Sites”) 

 Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden,  welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Red Celebration is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, maar dit hangt af van de manier waarop u gebruik maakt van de Sites van Red Celebration  en van waar ter wereld u zich bevindt. De betreffende Red Celebration  entiteit wordt aangeduid als “Red Celebration ”, “onze”, “wij” of “ons” in dit privacybeleid.

 

WELKE persoonsgegevens verzamelen we en WANNEER?

 

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, of gebruik maakt van onze Sites.

 

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

  • contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer,  bezorg- en factuuradres;
  • login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;
  • persoonsgegevens waaronder woonplaats, geboortedatum en aankoopgeschiedenis;
  • betalings- of credit card gegevens;
  • Logo’s

 

We verzamelen aanvullende persoonsgegevens van u om specifieke functies binnen onze Sites mogelijk te maken.  

WAAROM en HOE gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:

Om de functies van de productenen diensten die u vraagt te leveren

Wanneer u onze Sites gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren.  Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet op Red Celebration .com, of als u deelneemt aan een promotie, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop, het evenement of de promotie. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.

 

Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden

Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering.  Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, gebruiken we de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop gebruiken voor boekhoudkundige en andere interne functies. 

Om de rechten, eigendom of veiligheid van Red Celebration  of anderen te beschermen

Wij kunnen uw persoonsgegevens over hoe u onze Sitegebruikt eveneens gebruiken ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.

 

 

Wettelijke grondslagen

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met onze Sites en Apps.

  • Indien u Red Celebration  producten van onze Site koopt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om onze overeenkomst met u uit te voeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig om uw bestelling te bezorgen.

 

DELEN van uw persoonsgegevens

Delen door Red Celebration 

 

Red Celebration  deelt uw persoonsgegevens met:

  • Red Celebration  entiteiten voor de doeleinden en onder de voorwaarden als hierboven vermeld,
  • Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens Red Celebration , bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, beheer en promotie van het merk en producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, 
  • Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze Sites en Apps of inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden van onze Sites en Apps en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraud. 
  • Aan elke andere derde waarvoor u toestemming hebt verleend.

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

 

 

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens

Versleuteling & Beveiliging 

Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen. 

 

 

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw Red Celebration  account aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden).

 

UW RECHTEN met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderin deze pagina.

 

Afmelden voor direct marketing

Als u een Red Celebration  account heeft, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van de marketingberichten van Red Celebration  door uw voorkeuren aan te passen in de sectie op onze Sites. U kunt u ook afmelden door uw e-mail instellingen te wijzigen door te klikken op de afmeldingslink of de afmeldingsinstructies op te volgen die in het bericht staan. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens in onderstaand hoofdstuk.

      

COOKIES 

Wanneer u onze Sites gebruikt, verzamelt Red Celebration  informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies, dit is slechts om uw het bezoek aan onze website te optimaliseren om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: Producten in uw winkelwagentje.

 

In het algemeen is dit de enige categorie cookies die op onze Sites gebruikt worden:

  • Functioneel: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de Site en zijn daarom altijd ingeschakeld. Tot deze categorie behoren cookies die ervoor zorgen dat u wordt herinnerd wanneer u op onze Sites surft binnen één enkele sessie of, indien u dit wenst, van sessie tot sessie. Zij zorgen ervoor dat het winkelwagentje en het check-out proces mogelijk zijn en helpen bij beveiligingskwesties en bij het naleven van regelgeving.

Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

 

VRAGEN en Feedback

Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken.

Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen hebt, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met de Klantenservice via:

Red Celebration, Corkstraat 46, 3047 AC  Rotterdam, Nederland. U kunt ons ook mailen op: helpdesk@redcelebration.com

 

Indien u contact met ons opneemt met een klacht over privacy zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont.